Liên kết website:
 
 
 
 
KỲ THẨM ĐỊNH
Tổng số: 482 Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
039/09 Nghiệp vụ lễ tân24/04/200924/04/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế4
040/09 Nghiệp vụ nhà hàng24/04/200924/04/2009Khách sạn Green Plaza Đà Nẵng8
036/09 Nghiệp vụ nhà hàng23/04/200923/04/2009Khu nghỉ mát Furama4
037/09 Nghiệp vụ lễ tân23/04/200923/04/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế3
038/09 Nghiệp vụ buồng23/04/200923/04/2009KS Yasaka (Công ty liên doanh Yasaka Sài gòn - Nha Trang)5
035/09 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn22/04/200922/04/2009KS Yasaka (Công ty liên doanh Yasaka Sài gòn - Nha Trang)3
033/09 Nghiệp vụ nhà hàng22/04/200922/04/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế6
034/09 Nghiệp vụ lễ tân22/04/200922/04/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Nha Trang (No1) - Trường CĐVHNTDL Nha Trang2
032/09 Nghiệp vụ lễ tân21/04/200921/04/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Nha Trang (No1) - Trường CĐVHNTDL Nha Trang3
031/09 Nghiệp vụ nhà hàng21/04/200921/04/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế4
030/09 Nghiệp vụ buồng20/04/200920/04/2009Khách sạn Duy Tân (Huế)5
029/09 Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn16/04/200916/04/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No1) - Trường CĐ Du lịch Hà Nội3
028/09 Nghiệp vụ điều hành tour27/03/200927/03/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế2
027/09 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn26/03/200926/03/2009Khách sạn Xanh Huế (Cty CP Du lịch Xanh Huế)5
026/09 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn25/03/200925/03/2009Khách sạn Xanh Huế (Cty CP Du lịch Xanh Huế)6
025/09 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn24/03/200924/03/2009Khách sạn Xanh Huế (Cty CP Du lịch Xanh Huế)5
024/09 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn23/03/200923/03/2009Khách sạn Xanh Huế (Cty CP Du lịch Xanh Huế)3
023/09 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn23/03/200923/03/2009Khách sạn Sunrise Nha Trang3
022/09 Nghiệp vụ buồng22/03/200922/03/2009Khách sạn Kinh Thành (La Residence) - Huế4
021/09 Nghiệp vụ nhà hàng20/03/200920/03/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa4
019/09 Nghiệp vụ buồng27/02/200927/02/2009Khách sạn Hương Sen3
020/09 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn27/02/200927/02/2009Khách sạn Hương Sen2
018/09 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn27/02/200927/02/2009Khách sạn Đồng Khởi (Grand)3
016/09 Nghiệp vụ buồng26/02/200926/02/2009Khách sạn Đồng Khởi (Grand)6
017/09 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn26/02/200926/02/2009Khách sạn Đồng Khởi (Grand)6
015/09 Nghiệp vụ nhà hàng25/02/200925/02/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No1) - Trường THNV Du lịch TPHCM6
014/09 Nghiệp vụ nhà hàng24/02/200924/02/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No1) - Trường THNV Du lịch TPHCM3
013/09 Nghiệp vụ lễ tân24/02/200924/02/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn5
012/09 Nghiệp vụ lễ tân23/02/200923/02/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn3
011/09 Nghiệp vụ buồng21/02/200921/02/2009Khách sạn Vũng Tàu (Cap Saint Jacquest)5
009/09 Nghiệp vụ lễ tân20/02/200920/02/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No1) - Trường CĐ Du lịch Hà Nội3
010/09 Nghiệp vụ lễ tân20/02/200920/02/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Vũng Tàu (No1) - Trường THNV DL Vũng Tàu4
006/09 Nghiệp vụ nhà hàng19/02/200919/02/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Vũng Tàu (No1) - Trường THNV DL Vũng Tàu4
008/09 Nghiệp vụ lễ tân19/02/200919/02/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Vũng Tàu (No1) - Trường THNV DL Vũng Tàu3
007/09 Nghiệp vụ lễ tân19/02/200919/02/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No1) - Trường CĐ Du lịch Hà Nội3
005/09 Nghiệp vụ nhà hàng18/02/200918/02/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Vũng Tàu (No1) - Trường THNV DL Vũng Tàu4
004/09 Nghiệp vụ điều hành tour16/01/200916/01/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn2
003/09 (pilot) Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch15/01/200915/01/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn3
002/09 Nghiệp vụ buồng14/01/200914/01/2009Khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake2
001/09 Nghiệp vụ buồng13/01/200913/01/2009Khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake6
130/08 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn22/12/200822/12/2008Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai Plaza(CN Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai tại Đà Nẵng)5
129/08 Nghiệp vụ buồng22/12/200822/12/2008Khu nghỉ mát Furama4
131/08 Nghiệp vụ buồng22/12/200822/12/2008Khách sạn Sài gòn Tourane2
127/08 Nghiệp vụ buồng21/12/200821/12/2008Khu nghỉ mát Furama6
128/08 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn21/12/200821/12/2008Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai Plaza(CN Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai tại Đà Nẵng)5
126/08 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn20/12/200820/12/2008Khu nghỉ mát Furama3
125/08 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn19/12/200819/12/2008Khách sạn Hội An6
123/08 Nghiệp vụ nhà hàng19/12/200819/12/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa6
124/08 Nghiệp vụ nhà hàng19/12/200819/12/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế7
121/08 Nghiệp vụ nhà hàng18/12/200818/12/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế4
 
HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH   Tel: 84-4-39446494 - Fax: 84-4-39446495 - Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Email: vtcb@hn.vnn.vn