Liên kết website:
 
 
 
 
KỲ THẨM ĐỊNH
Tổng số: 482 Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
120/08 Nghiệp vụ nhà hàng18/12/200818/12/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa4
122/08 Nghiệp vụ buồng18/12/200818/12/2008Khách sạn Hội An5
119/08 Nghiệp vụ lễ tân17/12/200817/12/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế6
118/08 Nghiệp vụ lễ tân16/12/200816/12/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế3
117/08 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn14/12/200814/12/2008Khách sạn Palace Sài Gòn5
116/08 Nghiệp vụ buồng28/11/200828/11/2008Khách sạn Sài Gòn - Phú Quốc (Công ty CP SG-PQ)2
115/08 Nghiệp vụ buồng27/11/200827/11/2008Khách sạn Sài Gòn - Phú Quốc (Công ty CP SG-PQ)2
114/08 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn27/11/200827/11/2008Khách sạn Xanh Huế (Cty CP Du lịch Xanh Huế)2
112/08 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn26/11/200826/11/2008Khách sạn Xanh Huế (Cty CP Du lịch Xanh Huế)6
113/08 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn26/11/200826/11/2008Khách sạn Sài Gòn - Phú Quốc (Công ty CP SG-PQ)2
111/08 Nghiệp vụ nhà hàng25/11/200825/11/2008Khách sạn Sài Gòn - Phú Quốc (Công ty CP SG-PQ)6
110/08 Nghiệp vụ lễ tân25/11/200825/11/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế3
109/08 Nghiệp vụ lễ tân24/11/200824/11/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế3
108/08 Nghiệp vụ lễ tân22/11/200822/01/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No1) - Trường CĐ Du lịch Hà Nội5
107/08 Nghiệp vụ lễ tân21/11/200821/11/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No1) - Trường CĐ Du lịch Hà Nội5
106/08 Nghiệp vụ nhà hàng31/10/200831/10/2008Khách sạn Nikko Hà Nội8
105/08 Nghiệp vụ nhà hàng30/10/200830/10/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa4
104/08 Phục vụ buồng27/10/200827/10/2008Khách sạn Victoria Cần Thơ5
102/08 Nghiệp vụ nhà hàng24/10/200824/10/2008Khách sạn Palace Vũng Tàu6
103/08 Nghiệp vụ lễ tân24/10/200824/10/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No1) - Trường CĐ Du lịch Hà Nội5
101/08 Nghiệp vụ lễ tân23/10/200823/10/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No1) - Trường CĐ Du lịch Hà Nội3
100/08 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn23/10/200823/10/2008Khách sạn Palace Vũng Tàu3
099/08 Nghiệp vụ buồng22/10/200822/10/2008Khách sạn Palace Vũng Tàu2
098/08 Nghiệp vụ buồng21/10/200821/10/2008Khách sạn Palace Vũng Tàu6
097/08 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn20/10/200820/10/2008Khu nghỉ mát Victoria Phan Thiết (CTy Làng Du lịch Phan Thiết)5
096/08 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn19/10/200819/10/2008Khu nghỉ mát Victoria Phan Thiết (CTy Làng Du lịch Phan Thiết)5
095/08 Nghiệp vụ nhà hàng17/10/200817/10/2008KS Yasaka (Công ty liên doanh Yasaka Sài gòn - Nha Trang)8
094/08 Nghiệp vụ nhà hàng17/10/200817/10/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa8
093/08 Nghiệp vụ nhà hàng16/10/200816/10/2008KS Yasaka (Công ty liên doanh Yasaka Sài gòn - Nha Trang)4
092/08 Nghiệp vụ lễ tân01/10/200801/10/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn2
090/08 Nghiệp vụ lễ tân30/09/200830/09/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn6
091/08 Nghiệp vụ lễ tân30/09/200830/09/2008Khách sạn Hòa Bình5
089/08 Nghiệp vụ lễ tân29/09/200829/09/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn3
088/08 Nghiệp vụ lễ tân29/09/200829/09/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No1) - Trường CĐ Du lịch Hà Nội3
087/08 Nghiệp vụ nhà hàng27/09/200827/09/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No1) - Trường THNV Du lịch TPHCM8
086/08 Nghiệp vụ nhà hàng26/09/200826/09/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No1) - Trường THNV Du lịch TPHCM8
085/08 Nghiệp vụ nhà hàng26/09/200826/09/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa8
084/08 Nghiệp vụ nhà hàng25/09/200825/09/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa4
083/08 Nghiệp vụ buồng25/09/200825/09/2008Khách sạn Palace Sài Gòn3
082/08 Nghiệp vụ buồng24/09/200824/09/2008Khách sạn Palace Sài Gòn6
081/08 An ninh Khách sạn23/09/200823/09/2008Khách sạn Bông Sen5
079/08 Nghiệp vụ buồng22/09/200822/09/2008Khách sạn Bông Sen5
080/08 An ninh Khách sạn22/09/200822/09/2008Khách sạn Bông Sen6
078/08 Nghiệp vụ nhà hàng17/09/200817/09/2008Khách sạn Sunrise Nha Trang6
077/08 Nghiệp vụ buồng16/09/200816/09/2008Khách sạn Sunrise Nha Trang2
076/08 Nghiệp vụ buồng15/09/200815/09/2008Khách sạn Sunrise Nha Trang5
075/08 Nghiệp vụ buồng15/09/200815/09/2008Khách sạn Hòa Bình6
072/08 An ninh Khách sạn13/09/200813/09/2008Khách sạn Hilton3
074/08 An ninh Khách sạn13/09/200813/09/2008Khách sạn Hòa Bình3
073/08 Nghiệp vụ lễ tân13/09/200813/09/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Nha Trang (No1) - Trường CĐVHNTDL Nha Trang4
 
HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH   Tel: 84-4-39446494 - Fax: 84-4-39446495 - Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Email: vtcb@hn.vnn.vn