Liên kết website:
 
 
 
 
KỲ THẨM ĐỊNH
Tổng số: 482 Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
071/08 Nghiệp vụ lễ tân12/09/200812/09/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Nha Trang (No1) - Trường CĐVHNTDL Nha Trang2
069/08 Nghiệp vụ buồng12/09/200812/09/2008Khách sạn Hilton6
070/08 An ninh Khách sạn12/09/200812/09/2008Khách sạn Hilton6
068/08 Nghiệp vụ an ninh khách sạn11/09/200811/09/2008Khách sạn Hilton6
067/08 Nghiệp vụ buồng11/09/200811/09/2008Khách sạn Hilton6
066/08 Nghiệp vụ an ninh khách sạn10/09/200810/09/2008Khách sạn Hilton7
065/08 Phục vụ buồng10/09/200810/09/2008Khách sạn Hilton6
064/08 Nghiệp vụ buồng08/09/200808/09/2008Khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội6
063/08 Nghiệp vụ buồng29/08/200829/08/2008Khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội6
062/08 Nghiệp vụ buồng28/08/200828/08/2008Khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội6
061/08 Nghiệp vụ an ninh khách sạn25/08/200825/08/2008Khách sạn Life Heritage Resort - Hội An6
060/08 Nghiệp vụ buồng24/08/200824/08/2008Khách sạn Life Heritage Resort - Hội An6
059/08 Nghiệp vụ lễ tân22/08/200822/08/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế2
058/08 Nghiệp vụ lễ tân21/08/200821/08/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế4
057/08 Nghiệp vụ lễ tân20/08/200820/08/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế6
056/08 Nghiệp vụ lễ tân20/08/200820/08/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn6
055/08 Nghiệp vụ lễ tân19/08/200819/08/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn3
053/08 Nghiệp vụ Nhà hàng19/08/200819/08/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế7
054/08 Nghiệp vụ lễ tân19/08/200819/08/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế3
051/08 Nghiệp vụ an ninh khách sạn18/08/200818/08/2008Khách sạn Kim Đô5
052/08 Nghiệp vụ buồng18/08/200818/08/2008Khách sạn Hương Giang7
050/08 Nghiệp vụ buồng17/08/200817/08/2008Khách sạn Kim Đô6
049/08 Nghiệp vụ buồng16/08/200816/08/2008Khách sạn Vũng Tàu (Cap Saint Jacquest)3
048/08 Nghiệp vụ buồng15/08/200815/08/2008Khách sạn Ngôi sao DIC5
047/08 Nghiệp vụ Nhà hàng14/08/200814/08/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Vũng Tàu (No1) - Trường THNV DL Vũng Tàu8
044/08 Nghiệp vụ lễ tân13/08/200813/08/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Vũng Tàu (No1) - Trường THNV DL Vũng Tàu5
046/08 Nghiệp vụ Nhà hàng13/08/200813/08/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Vũng Tàu (No1) - Trường THNV DL Vũng Tàu4
045/08 Nghiệp vụ buồng13/08/200813/08/2008Khách sạn Daewoo6
042/08 Nghiệp vụ buồng12/08/200812/08/2008Khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake3
043/08 Nghiệp vụ lễ tân12/08/200812/08/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Vũng Tàu (No1) - Trường THNV DL Vũng Tàu3
041/08 Nghiệp vụ Buồng11/08/200811/08/2008Khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake5
040/08 Phục vụ buồng31/07/200831/07/2008Khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake6
039/08 Nghiệp vụ Nhà hàng31/07/200831/07/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa4
038/08 Nghiệp vụ Nhà hàng30/07/200830/07/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa4
037/08 Lễ tân30/07/200830/07/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No1) - Trường CĐ Du lịch Hà Nội6
036/08 Lễ tân29/07/200829/07/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No1) - Trường CĐ Du lịch Hà Nội6
035/08 Lễ tân28/07/200828/07/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No1) - Trường CĐ Du lịch Hà Nội3
034/08 An ninh Khách sạn25/07/200825/07/2008Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội4
033/08 Phục vụ buồng22/07/200822/07/2008Khu nghỉ mát Vườn Cọ (Palm Gardens)3
032/08 Phục vụ buồng21/07/200821/07/2008Khu nghỉ mát Vườn Cọ (Palm Gardens)5
031/08 Lễ tân19/07/200819/07/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế2
030/08 Nghiệp vụ Nhà hàng18/07/200818/07/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế4
029/08 Phục vụ buồng05/07/200805/07/2008Khách sạn Nikko Hà Nội2
028/08 Nghiệp vụ Nhà hàng27/06/200827/06/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa4
027/08 An ninh Khách sạn25/06/200825/06/2008Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội2
026/08 An ninh Khách sạn24/06/200824/06/2008Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội6
025/08 Phục vụ buồng14/06/200814/06/2008Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội4
023/08 An ninh khách sạn30/05/200830/05/2008Khách sạn Sunrise Nha Trang6
024/08 Lễ tân30/05/200830/05/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Nha Trang (No1) - Trường CĐVHNTDL Nha Trang5
022/08 Lễ tân29/05/200829/05/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Nha Trang (No1) - Trường CĐVHNTDL Nha Trang3
 
HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH   Tel: 84-4-39446494 - Fax: 84-4-39446495 - Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Email: vtcb@hn.vnn.vn