Liên kết website:
 
 
 
 
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG VTOS
 Tài liệu hướng dẫn Công nhận Trung tâm thẩm định kỹ năng nghề đặt tại các doanh nghiệp
Tin đưa ngày: 31/03/2009
Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp tìm hiểu về các quy định và tiêu chuẩn để trở thành trung tâm thẩm định kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn VTOS của văn phòng VTCB.
Download tài liệu để được hướng dẫn chi tiết
File đính kèm:
Download Tài liệu hướng dẫn Công nhận Trung tâm thẩm định kỹ năng nghề đặt tại các doanh nghiệp
Văn phòng VTCB
Quay lại
 
 
HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH   Tel: 84-4-39446494 - Fax: 84-4-39446495 - Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Email: vtcb@hn.vnn.vn