Liên kết website:
 
 
 
 
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG VTOS
 Tài liệu hướng dẫn Quản lý và vận hành hệ thống Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (phần dành cho các doanh nghiệp)
Tin đưa ngày: 31/03/2009
Tài liệu dành cho các doanh nghiệp tìm hiểu thông tin về Quản lý và vận hành hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam
Download tài liệu để xem hướng dẫn chi tiết
File đính kèm:
Download Tài liệu hướng dẫn
Văn phòng VTCB
Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
  • Tài liệu hướng dẫn Công nhận Trung tâm thẩm định kỹ năng nghề đặt tại các doanh nghiệp - (31/03/2009)
  •  
    HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH   Tel: 84-4-39446494 - Fax: 84-4-39446495 - Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Email: vtcb@hn.vnn.vn