Liên kết website:
 
 
 
 
TÀI LIỆU PHỤC VỤ THẨM ĐỊNH VTOS
 Phần mềm Smile
Tin đưa ngày: 31/03/2009
Phần mềm Smile  là phần mềm chuyên dụng dành cho công tác thẩm định nhân viên nghiệp vụ lễ tân theo tiêu chuẩn VTOS
Download hướng dẫn sử dụng phần mềm smile để nắm rõ quy trình thực hiện
File đính kèm:
Download Hướng dẫn sử dụng phần mềm Smile
Văn phòng VTCB
Quay lại
 
 
HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH   Tel: 84-4-39446494 - Fax: 84-4-39446495 - Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Email: vtcb@hn.vnn.vn