Liên kết website:
 
 
 
 
BẢN TIN VTCB
Bản tin Hội đồng cấp chứng chỉ Du lịch
              
Văn phòng VTCB trân trọng giới thiệu nội dung Bản tin Hội đồng cấp chứng chỉ du lịch. Đây là bản tin thường kỳ xuất bản 3 tháng một lần cập nhập các hoạt động của Hội đồng cũng như các thông tin liên quan đến việc đăng ký và thẩm định kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn VTOS.
 
HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH   Tel: 84-4-39446494 - Fax: 84-4-39446495 - Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Email: vtcb@hn.vnn.vn